جشنواره موسیقی فجر 96

1396/10/20
جشنواره موسیقی فجر شیراز توسط انجمن موسیقی فارس از تاریخ 25 دیماه تا 2 بهمن 1396 در سالنهای حافظ،آمفی تئاتر جهاد،تشریفات جهاد و احسان برگزار میگردد.در این جشنواره 24 گروه در قالب 33 اجرا به روی صحنه میروند که تاریخ و زمان اجرا در جدول زیر مشخص شده است