رونمایی از سامانه باشگاه مشتریان فرهنگ تیک

1397/6/25
باشگاه مشتریان فرهنگ تیک رسما از تاریخ  25 شهریور 97 راه اندازی شد.
تمامی کسانی که از سایت فرهنگ تیک خرید میکنند در صورت عضویت مشمول دریافت امتیاز میشوند که با جمع آوری این امتیازها میتوانند از جوایز ویژه بهره مند شوند ویا در قرعه کشیها شرکت نمایند و...
شرایط و قوانین در  club.farhangtic.com