جشنواره موسیقی فجر 97

1397/11/12

فروش بلیتهای جشنواره موسیقی فجر شیراز از روز شنبه 13 بهمن 97 آغاز و این جشنواره از تاریخ 25 بهمن لغایت 4 اسفند برگزار میشود.