رونمایی از سایت جدید فرهنگ تیک

1396/7/15
از پوسته و موتور جدید سامانه فرهنگ تیک در مهر 96 پرده برداری شد.
در سایت جدید علاوه بر طراحی های زیبا از عملگر هایی استفاده شده تا هم کاربران و هم مدیران راحت تر از قابلیتها استفاده نمایند.