کنسرت حمید هیراد

1397/9/27
حمید هیراد برای اولین بار در شیراز کنسرت خود را برگزار کرد که با استقبال مردم شیراز همراه شد.