کنسرت رضا یزدانی

1397/9/27
رضا یزدانی در میان استقبال گرم مردم شیراز در جشنواره موسیقی در تاریخ 29 دی 96 کنسرت خود را برگزار کرد