کنسرت ماکان بند

1397/9/27
گروه ماکان بند دیماه در شیراز در قالب جشنواره موسیقی فجر و با حمایت فرهنگ تیک کنسرت باشکوهی برگزار کردند.