کنسرت محمد علیزاده

1397/9/27
فروش بلیت کنسرت محمد علیزاده از ساعت 17 روز 2 دیماه آغاز شد.
با استقبال بی نظیر طرفداران کنسرت در چهار سانس برگزار گردید.